Squire Artists
Image default
Zorg

Begeleid wonen voor jongeren op basis van wensen en behoeften

Wanneer jongeren begeleid gaan wonen, moet dat natuurlijk gaan volgens hun behoeften, en daarnaast moeten zij zich zeer prettig voelen. Ook wilt u dat uw zoon of dochter op een prettige manier kan wonen, en dat ze krijgen waar ze behoefte aan hebben. Leviaan voldoet aan deze wensen en behoeften. De begeleiders van deze organisatie begeleiden de cliënten op een zeer persoonlijke manier. Zo voelen de bewoners zich ondersteund en zo kunnen ze sterker in het leven komen te staan. Bij dit leerproces wordt natuurlijk ook rekening gehouden met de grenzen van de jongere. Samen met zijn of haar coach stelt de jongere haalbare doelen op, die de jongere ook voldoende uitdaging bieden.

In dit woonproject leert de jongere sterker in zijn of haar schoenen te staan

Dankzij Leviaan zijn er kansen voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar die buiten de boot dreigen te vallen. Er zijn behalve begeleid wonen voor jongeren verschillende andere handvatten om de jongeren te helpen. Ook leren ze diverse trucjes die de jongeren nog  kunnen gebruiken als ze op zichzelf wonen. Want de meeste jongeren kunnen dit na het begeleid wonen traject, zodat ze een mooie toekomst kunnen opbouwen. Ook leren ze handvatten aan, die ze ook nog tijdens het zelfstandig wonen kunnen ontwikkelen en waar ze dan ook nog iets aan hebben.

Voor iedereen een passend traject

Er zijn verschillende redenen waarom jongeren begeleid zouden gaan wonen. Een voorbeeld hiervan is autisme, waar jongeren soms last van hebben. Met al deze beperkingen houden de coaches van Leviaan altijd zoveel mogelijk rekening. Zo is er voor iedereen een passende oplossing. Begeleid wonen biedt jongeren voldoende skills om op eigen benen te kunnen staan. Dankzij deze voorbereiding kunnen ze de struggles van het leven aan. Zo staan jongeren ondanks hun problemen toch op eigen benen.

https://leviaan.nl/