Squire Artists
Image default
Banen en opleidingen

Omgevingsmanager

Ben jij een gedegen milieumanager met ruime ervaring bij het waterschap en heb je een verbonden, flexibele en communicatieve functie? Reageer dan snel!

beschrijving van de baan

Voor het project VBK Wheredijk is de engineeringafdeling van Waterschap Noorderkwartier (HHNK) op zoek naar ervaren milieumanagers. Dit project maakt deel uit van het plan “Verbetering Boezemkades”, waarin ook de verbetering van de dijk van polvelden in ons beheergebied is opgenomen. Deze afdeling heeft de investerings- en grootschalige onderhoudsprojecten van het waterschap gerealiseerd. Medewerkers huren hiervoor ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers in en bereiden zelf projecten voor.

De taken van deze afdeling omvatten projecten ter verbetering van de beheersing van overstromingen, waterberging, wegen, scheepssluizen, stuwen, bruggen, pompstations, waterwegen, baggerprojecten, rioolwaterzuiveringsinstallaties en afvalwatertransportsystemen. Dit alles is een van de meest uitdagende gebieden in Nederland op het gebied van waterbeheer en waterveiligheid. Het project VBK Wheredijk ligt midden in het stedelijk gebied van Purmerend, waardoor we met veel stakeholders te maken hebben en het werk van derden integreren. Het project bevindt zich momenteel in de biedingsfase en we zijn op zoek naar een ervaren milieumanager die het project in staat zal stellen om succesvol te zijn op het gebied van milieu en alle administratieve en strategische gevoeligheden die ermee verband houden.

Het projectteam werkt volgens het IPM-model; wanneer strategisch milieumanagement wordt bepaald in de driehoek projectmanager-milieumanager-interne klant, is de uitvoering de verantwoordelijkheid van de milieumanager. Als milieumanager vormen jij en het projectteam de basis van strategisch milieumanagement en een belangrijke schakel tussen het project en zijn omgeving Strategisch milieumanagement wordt bepaald door bovenstaande driehoek: projectmanager-milieumanager-interne klanten. U kunt de omgeving substantieel ondersteunen op strategisch, tactisch en operationeel niveau

https://www.vindazo.nl/keywords/omgevingsmanager.html