Squire Artists
Image default
Dienstverlening

Het belang van de EHBO-cursus in de bedrijfsomgeving

Elke persoon kan aanwezig zijn in een noodsituatie. Het volgen van een EHBO cursus kan een verschil maken, vooral als het om een arbeidsongeval gaat. Het is op deze momenten dat we begrijpen dat de regelgeving in bepaalde gevallen een adequate opleiding vereist.

Zo is het in veel bedrijven verplicht dat werknemers worden opgeleid met een EHBO cursus, omdat het hebben van een dergelijke cursus belangrijke voordelen met zich meebrengt en van vitaal belang kan zijn.

Het belang van de EHBO cursus

In sommige landen van de Europese Gemeenschap en in Japan en de Verenigde Staten zijn geaccrediteerde EHBO cursussen verplicht, ook voor schoolkinderen en jongeren. En het is in dit soort programma’s dat basisprincipes worden aangeleerd die iemands overleving na een ongeluk kunnen weergeven.

Het is een kennis die zorgt voor veiligheid, rust en sereniteit op kritieke momenten. Veel mensen raken in paniek in noodsituaties en staan door gebrek aan training uiteindelijk in de weg in plaats van te helpen. Kortom, het is een training die u in staat stelt om correct en effectief te reageren in noodsituaties, waar de juiste actie van fundamenteel belang is, omdat het zelfs levens kan redden.

Daarom is het van fundamenteel belang dat men zich bewust is van het belang van dit soort kennis, vooral in de werkomgeving.

 

De voordelen van de erkende EHBO cursus

Voor bedrijven is het eerste voordeel essentieel: het bereiken van de naleving van de normen voor gezondheid en veiligheid op het werk en de voorschriften voor de gezondheid op het werk. Bedrijven die geen boetes en sancties willen opgelegd krijgen, moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers een opleiding voor noodhulp volgen.

Maar laten we niet vergeten dat het primaire doel is om levens te redden of ernstige verwondingen te voorkomen die een arbeider kunnen arbeidsongeschikt maken. Bovendien is de opleiding die door een EHBO cursus wordt aangeboden niet alleen nuttig in geval van ongelukken. Mensen met kennis in de basiszorg kunnen veel bijdragen aan bedrijven bij de planning en uitwerking van hun preventieplannen.

Een van de manieren om een sterke preventiecultuur op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk te bevorderen, is ervoor te zorgen dat alle medewerkers van het bedrijf worden opgeleid om eerste hulp te verlenen in een noodsituatie. Dit maakt het voor u gemakkelijker om aan de verschillende eisen van de lokale en internationale regelgeving te voldoen.

 

Voor meer informatie bezoekt u www.arehbo.nl.