Squire Artists
Image default
Bedrijven

Kies voor deskundige ondersteuning bij stedelijke transformatie

Stedelijke transformatie is een onderwerp dat bij veel gemeenten op de agenda staat. Vooral sinds de coronacrisis kampen gemeenten met leegstand in winkelstraten. Daarnaast is er een schreeuwend tekort aan woningen in veel steden en dorpen. Het idee om winkels om te bouwen tot woningen klinkt aantrekkelijk, maar is niet zomaar gebeurd. Datzelfde geldt voor sloop en nieuwbouw op een bepaalde locatie. Dit vraagt om een goede aanpak en degelijke voorbereiding. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat een project mislukt of dat het vele malen duurder uitpakt dan eerder was begroot. Steeds meer gemeenten kiezen daarom voor externe ondersteuning.

Veel gemeenten hebben de benodigde kennis niet in huis

Enkele decennia geleden hadden alle gemeenten nog een afdeling stedenbouw. Daar werkten ingenieurs die ieder bouwproject in de gemeente konden begeleiden. Vanwege bezuinigingen en herstructurering verdwenen deze afdelingen. De bouw van woningen, winkels en bedrijfspanden werd aan ‘de markt’ overgelaten. Maar steeds meer gemeenten komen hier nu op terug. De grote woningnood in Nederland vraagt om meer regie door de overheid, en gemeenten moeten hierbij een voortrekkersrol spelen. Maar stedelijke transformatie is niet zomaar geregeld. Dat vraagt om een zorgvuldige planning en om een aanpak die ook op de langere termijn succesvol is. Daar kunnen veel gemeenten wel wat hulp bij gebruiken.

Laat een professional met u meedenken

Heeft u binnen uw gemeente plannen voor stedelijke transformatie? Laat de vakmensen van IMOSS met u meedenken. Zij gaan graag met u om de tafel om uw plannen te bespreken en om deze uit te werken. Als alle plannen op papier staan kan de aanbesteding vaak vlot worden afgerond. Samen met u wordt er toezicht gehouden op de vorderingen van het project. Indien nodig kan er direct worden bijgestuurd. Zo is de kans dat het project op een financieel debacle uitloopt een stuk kleiner.

https://www.imoss.nl/